Učenje diatonične harmonike

Učenje diatonične harmonike zajema sledeče prednosti:

  • učenje poteka individualno, tako se lahko popolnoma posvetim vsakemu posamezniku
  • ponujam sodoben, pet-prstni sistem igranja
  • vsaki skladbi brezplačno priložim tablaturo, gre za enostaven zapis prijemov za posamezno skladbo skupaj z ustreznim prstnim redom, pravilnimi basi, položajem meha itd.
  • program je sestavljen po težavnosti stopnji in prilagodljiv vsakemu posamezniku, začne se z enostavnimi otroškimi-ljudskimi skladbami ter se postopoma stopnjuje z narodnozabavnimi, dalmatinskimi in zabavnimi skladbami
  • možnost tudi lastnega izbora skladb
  • možnost najema otroške ali odrasle harmonike